High Quality products for crop nutrition and crop protection

فعال کننده های رشدی گیاهان

آنها متابولیسم گیاه را تقویت میکنند. شامل مواد مغذی غنی از پتاسیم، نیتروژن، فسفر، آمینواسیدها، پلیساکاریدها، پپتیدها و/یا اسید هومیک است. گیاه به راحتی و مستقل از فعالیت فتوسنتز خود، آن را جذب میکند. فعالسازهای دفاعی با کمترین مصرف انرژی به بافتهای حامل میرسند.

 • superfutop

  Superfutop

  تحریککننده رشد کلی محصول.

  SUPERFUTOP یک محرک زیستی بر پایه عصاره جلبک قهوهای آسکوفیلوم حاوی آهن، پتاسیم و میکرولیتهاست. SUPERFUTOP سرشار از هورمونهای گیاهی طبیعی، بتائین، منیتول، اسیدهای ارگانیک، پلیساکاریدها و اسیدهای آمینه است. این مولکولهای زیستی باعث افزایش رشد محصولات و در عین حال محافظت از آنها در برابر شرایط سخت میشوند. به علاوه، SUPERFUTOP منبع درشتمغذیها (نیتروژن، فسفر، پتاسیم) و ریزمغذیها (منگنز، مس، آهن، روی، بورون و مولیبدن) میباشد که به جوانهزنی بذر، رشد ریشه، رسیدن میوه و مقاومت دربرابر بیماریهای قارچی و باکتریایی کمک میکند. • bioradicante

  Bioradicante

  محرک ریشه که برداشت بهینه را تضمین میکند.

  BIORADICANTE با تحریک رشد گیاه و تنظیم ساختار ریشه، برای برداشت بهینه محصولات کشاورزی ضروری است. این محصول که سرشار از اسیدهای آمینه نوع L است، به طور خاص سنتز اکسین درونی، سنتز پروتئین و نیز فعالیت فتوسنتز را افزایش میدهد. BIORADICANTE ریشه گیاهان را به خوبی پرورش و ریشههای اصلی و فرعی را رشد میدهد و بدین ترتیب جذب آب و مواد مغذی خاک را بالا میبرد. • botamisol

  Botamisol

  اسیدهای آمینه جهت جذب از طریق برگ و تزریق به آب آبیاری.

  BOTAMISOL® ترکیب قدرتمند آمینوگرامهای کاملی است که توسط هیدرولیز آنزیمی مواد ۱۰۰% گیاهی تولید میشود. این محصول حاوی غلظت بالای اسیدهای آمینه آزاد نوع L است که کاملاً قابل جذباند و به لحاظ فیزیولوژیک برای کشت مفید هستند. استفاده از BOTAMISOL® برای غلبه بر شرایط استرس و نیز احیای محصولات در شرایطی نظیر زمستان یا نور کم مناسب است. تأثیر تقویتکننده این محصول حین رشد گیاه و در مراحل بعدی جذب مواد مغذی مانند گلدهی و میوهدهی چشمگیر است. • Botamisol 80 Pro

  Botamisol 80 Pro

  محرک زیستی گرانولی اسیدهای آمینه با غلظت بالا حاصل هیدرولیز آنزیمی.

  BOTAMISOL 80PRO یک اسید آمینه ۱۰۰% گیاهی، میکروگرانولی و با غلظت بالاست. حاوی میزان زیادی از پرولین نوع L که به آن خواص ضداسترس میبخشد. استفاده از این محصول موجب بهبود وضعیت فیزیولوژیکی گیاهان هم در شرایط پس از استرس شیمیایی و هم در تنش عوامل فیزیکی محیط شده و رشد را به حداکثر میرساند. فرمولاسیون BOTAMISOL 80PRO به طوری است که امکان انحلالپذیری کامل و در عین حال کارایی حداکثری را فراهم میآورد. استفاده از BOTAMISOL 80PRO موجب فعال شدن مسیرهای درونزاد سنتز هورمونی و در نتیجه، بهبود رشد گیاهان میشود. • citogrower

  Citogrower

  محرک زیستی مخصوص برای افزایش قطر و یکنواختی میوهها.

  CITOGROWER یک محرک زیستی است که مشخصاً جهت افزایش اندازه میوه طراحی شده است. تراکم بالای آن در مولکولهای دارای فعالیت سیتوژنتیکی باعث تحریک تقسیم سلولی در مراحل اولیه رشد میوه شده و کیفیت و همگن بودن میوه را بهبود میبخشد. CITOGROWER همچنین به لطف اثربخشی بر غالبیت رأسی گیاهان، گلدهی آنها را تقویت و تعداد گلها را در گیاهان زینتی و نیز در میوههایی مانند کدو افزایش میدهد. • Cromaliv

  Cromaliv

  بیوس مغذی رنگ میوه ها

  کرومالیوم یک فعال کننده بیوس مغذی رنگ آمیزی میوه ها مانند انگور، گیلاس، زغال اخته، میوه های قرمز و آلو است، که ترکیب آن باعث پیشرفت مسیرهای متابولیک می شود که به طور خاص سنتز رنگدانه های رنگی را فعال می کند. علاوه بر این، کرومالیوم شرایط ارگولپتیک این میوه را بهبود می بخشد، در نتیجه یک محصول با کیفیت بالاتر و جذاب تر برای فروش و مصرف است. • ecormon

  Ecormon

  محرک زیستی با اسیدهای آمینه و مولیبدن برای درشت و بسته شدن میوهها.

  ECORMON یک محرک زیستی مخصوص برای بسته و درشت کردن میوههاست. این محصول حاوی اسیدهای آمینه خاص نوع L بوده و غلظت بالای مولیبدن دارد که موجب بهبود گلدهی، رشد برگ و گرده، جوانهزنی و افزایش کیفیت آن میشود. ECORMON با افزایش باروری و کاهش ریختن میوههای کال، برداشتی بهینه و پربازده را ممکن میسازد. به علاوه، ECORMON برای درشت کردن میوهها و بهبود کیفیت برداشت مفید است. • Fito Maat

  Fito Maat

  محرک زیستی برای جلوگیری از تنش عوامل فیزیکی محیط و بهبود وضعیت گیاه.

  FITOMAAT یک فرمولاسیون ۱۰۰% طبیعی و گیاهی با خواص بالای ضداسترس است. کارکرد پیشگیرانه این محصول در به حداقل رساندن اثرات تنش فیزیکی محیط و در نتیجه حفظ رشد عادی گیاهان در شرایط سخت موثر است. غلظت بالای مولکولهای محافظتی اسمز در این محصول تضمینکننده آن است که میزان فتوسنتز و سنتز پروتئین حفظ میشود. FITOMAAT برای همه عوامل تنشزای محیطی مناسب است؛ اعم از گرما، سرما، خشکسالی و شوری. این محصول همچنین با جلوگیری از ترک خوردن میوه، ارزش آن را حفظ میکند. • frutaliv

  Frutaliv

  محرک سلامت، درشت شدن و حفظ رنگ میوه گیاهان باغی و میوهای.

  FRUTALIV یک محرک زیستی است که مشخصاً برای مراحل رشد میوه، سالم ماندن، درشت شدن و باکیفیت ماندن آن طراحی شده است. یکی از مزایای استفاده از FRUTALIV کمک به تمرکز قند در میوههاست که در نتیجه افزایش اثر فروکش آنها حاصل میشود. به علاوه، FRUTALIV رنگگیری و استحکام میوهها را بهبود میبخشد و بنابراین موجب کیفیت بالاتر آنها میشود. • futop

  Futop

  محرک زیستی مبتنی بر عصاره جلبکها و میکرولیتها.

  FUTOP یک محرک زیستی بر پایه عصاره جلبک قهوهای آسکوفیلوم و میکرولیتهاست که عملکرد جلبک را تکمیل میکند. FUTOP سرشار از هورمونهای گیاهی طبیعی، بتائین، منیتول، اسیدهای ارگانیک، پلیساکاریدها و اسیدهای آمینه است. این مولکولهای زیستی باعث افزایش رشد محصولات و در عین حال محافظت از آنها در برابر شرایط سخت میشوند. به علاوه، FUTOP منبع غنی ریزمغذیها (شامل منگنز، مس، آهن، روی، منیزیم) میباشد. FUTOP به رشد محصولات به خصوص در مراحل نیاز و در صورت شرایط استرس کمک میکند. • Macromix Gold

  Macromix Gold

   

  ماکرومیکس گلد کود مایع NPK با فرمول 8-6-9 به همراه ریزمغذی می باشد.عناصر ریز مغذی موجود در آن به صورت کلات EDTA است که حرکت آنها را داخل گیاه تسهیل می کند. ماکرومیکس گلد 8-6-9 زمانی که گیاه دچار کمبود عناصر ریز مغذی است باعث رفع سریع کمبود عناصر ریزمغذی و در نهایت تقویت گیاه می شود . ماکرومیکس گلد 8-6-9 برای درختان میوه، صیفی جات ، محصولات زراعی، گیاهان زینتی و سایر محصولات دیگر استفاده می شود. • Radisan

  Radisan

  محرک طبیعی مناسب رشد ریشه.

  Radisan® یک محرک طبیعی میکروگرانول بسیار قوی است که از اسیدهای آمینه و میکروعناصر پیشرو و فعال کننده ی راه های سنتز فیتورمورون (اکسین ها، سیتوکنین ها و گیببرلین ها) تشکیل شده و با تخمیر رشته های B25 لیزوباکتر آنزیموژن و رشته های B2575 کورینباکتریوم زرد رنگ، در دسته محصو ت مرغوب زیستی قرار میگیرد. این محصول رشد بهینه ریشه را ممکن میسازد، جذب آب و مواد مغذی را به حداکثر میرساند و منجر به رشد و توسعه محصو ت میشود، و به گیاه برای به دست آوردن وضعیت مطلوب تغذیه ای و انرژی کمک میکند. • Treeset

  Treeset

  محرک زیستی برای افزایش تبدیل گل به میوه

  TREESET® یک ماده محرک زیستی است که به طور ویژه برای بهبود گلدهی و تبدیل گل به میوه در درختان مثمر استفاده میشود. ترکیبات این ماده که بر اساس بور، روی و اسیدهای آمینه است منجر به افزایش قابل توجه روند گرده افشانی و تشکیل بذر میشود، از ریختن جوانه و گلها جلوگیری میکند و باعث بهبود چشمگیر تبدیل گل به میوه، افزایش کیفیت میوه و بازده محصول میشود. TREESET® بهترین منبع برای عناصر پایه جهت جلوگیری و کاهش تاثیر شرایط بحرانی است، شرایطی مانند دورههای خشکسالی که باعث کاهش فعالیت ریشه میشود، یا بارش شدید باران که موجب شسته شدن و کاهش عناصر بور و روی در اطراف ریشه میشود. • vitalem forte

  Vitalem forte

  اسیدهای آمینه هیدرولیز آنزیمی کامل.

  VITALEM FORTE محرک زیستی مایع مبتنی بر اسیدهای آمینه نوع L با منبع گیاهی و حاصل از هیدرولیز آنزیمی است. این فرآیند تأمین اسیدهای آمینه را ۱۰۰% تضمین میکند و بدین ترتیب اثربخشی محصولات کشاورزی را بهبود میبخشد. به علاوه، منبع گیاهی این محصول موجب تضمین تعادل میان اسیدهای آمینه مورد نیاز گیاه میشود. VITALEM FORTE فرآیند انرژی گیاه، قدرتمندی و وضعیت فیزیولوژیکی کلی آن را ارتقاء میدهد.گواهینامه ها
Global Compact
Iso9001:2015
خبرنامه

Futureco Bioscience
Av. del Cadí, 19-23 P.l.
Sant Pere Molanta 08799
Olèrdola, Barcelona España (ES)

Futureco Bioscience S.A. © 2019 همه حقوق محفوظ است