High Quality products for crop nutrition and crop protection

تولید

Futureco Bioscience با کارخانه و منطقه تدارکات به وسعت ۳۰۰۰ متر مربع، دارای سیستم رهگیری و کیفیت است که امکان کنترل منشاء و پردازش مواد اولیه، فرآیندهای تبدیل، فرمولاسیون و بستهبندی محصول نهایی را در هر لحظه و برای هر فرآیند فراهم میآورد.

فرآیندهای تولید در Futureco Bioscience تحت سیستم کنترل کیفی ISO ۹۰۰۱ سال ۲۰۱۵ و نیز سیستم مدیریت محیط زیست ISO ۱۴۰۰۱ سال ۲۰۱۵ میباشد؛ بنابراین نهتنها محصول نهایی بلکه فرآیندهای تولید و بستهبندی نیز جزئیترین اثر بر محیط زیست را دارد.

Futureco Bioscience در حال حاضر محصولات خود را در اشکال مایع و جامد و در قالب بطری، کیسه و بشکه بستهبندی میکند. بسیاری از این محصولات دارای گواهینامه اکولوژیک مناسب کشوری هستند که در آن به فروش میرسند. فرآیندهای تولید به صورت کامپیوتری نظارت و کنترل میشود تا تضمین شود که محصول نهایی دارای مقتضیات کیفی و فنی مطلوب میباشد.

در ویدئوی زیر نحوه کار سیستم رهگیری Futureco Bioscience را مشاهده میفرمایید.

گواهینامه ها
Global Compact
Iso9001:2015
خبرنامه

Futureco Bioscience
Av. del Cadí, 19-23 P.l.
Sant Pere Molanta 08799
Olèrdola, Barcelona España (ES)

Futureco Bioscience S.A. © 2019 همه حقوق محفوظ است