High Quality products for crop nutrition and crop protection

Futureco Bioscience از بدو فعالیت محصولات خود را فراتر از اتحادیه اروپا در تمام کشورهای جهان عرضه کرده است. ما کیفیت بالا، اعتبار و ایمنی محصولات خود و نیز سازگاری آنها با محیط زیست را تضمین می کند. هدف ما، پیشرفت در کنار شرکتهای وابسته، همکاران، توزیع کنندگان و شرکای جهانی است.

آیا می خواهید توزیع کننده محصولات ما باشید یا اطلاعات بیشتری درباره فرصتهای تجاری قابل استفاده کسب کنید؟

حضور بین المللی

محصولات جستجو بر اساس کشور


آیا باز هم سئوال دارید؟ تماس با ما فرم تماس

بازارها و توسعه RA

بخش امور توسعه بازار و نظارت سه حوزه کاری اصیلی را پوشش می دهد.

  • تشریح پروندههای ثبت عوامل کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی در اتحادیه اروپا و سایر کشورهای جهان.
  • جمعآوری مدارک لازم برای برای ارائه در مراکز ملی و بین المللی در راستای تجاریسازی کودهای تغذیه ای شامل برچسبگذاری محصول بر اساس قوانین هر کشور.
  • تائید محصولات برای استفاده در کشاورزی ارگانیک OMRI، BCS OKO و یا CERTICAAE.

corporation@futurecobioscience.com


ارسال
گواهینامه ها
Global Compact
Iso9001:2015
خبرنامه

Futureco Bioscience
Av. del Cadí, 19-23 P.l.
Sant Pere Molanta 08799
Olèrdola, Barcelona España (ES)

Futureco Bioscience S.A. © 2019 همه حقوق محفوظ است