Productes d'alta qualitat per la nutrició i protecció dels cultius

 • NOFLY

  NOFLY

  Bioinsecticida pel control de mosca blanca i altres insectes plaga

  NOFLY® és un bioinsecticida formulat a base d'espores de la soca FE9901 del fong entomopatogen Isaria fumosorosea . Presenta una excel·lent eficàcia contra mosca blanca a totes les etapes del seu cicle de vida, especialment en estadis d'ous i larves. També controla pugons, trips i d'altres plagues. Producte innocu per a insectes benèfics. Eina ideal per a utilitzar-se en Programes de Maneig Integrat de Plagues (IPM)

  Biopesticides

 • Treeset

  Treeset

  Bioestimulant per augmentar el quallat de fruits

  TREESET® és un bioestimulant especialment formulat per millorar la floració i fructificació en arbres fruiters. La seva composició en bor, zinc i aminoàcids fa que augmenti considerablement la germinació del pol·len i la formació de llavors, evitant la caiguda prematura de brots i flors, i millorant significativament la fructificació, la qualitat del fruit i el rendiment. TREESET® és la millor font d'elements essencials per prevenir i pal·liar les conseqüències de condicions crítiques com els períodes de sequera, que redueixen l'activitat de l'arrel, o de pluges intenses, que drenen i redueixen la disponibilitat de bor i zinc als voltants de l'arrel.

  Bioestimulants

 • algaliv

  Algaliv

  Estimulant pel desenvolupament general de la planta

  ALGALIV® és un bioestimulant basat en extracte d'algues de l'espècie Ascophyllum nodosum, amb fòsfor, potassi i microelements. ALGALIV® és ric en fitohormones naturals, betaïnes, manitol, àcids orgànics, polisacàrids i aminoàcids. Aquestes biomolècules produeixen un increment en el desenvolupament vegetatiu dels cultius, alhora que els protegeixen de condicions adverses. A més, ALGALIV® és font de macronutrients (N, P, K) i micronutrients (Mn, Cu, Fe, Zn, B i Mo), ajuda a la germinació de llavors, el creixement d'arrels, la maduració de fruits i la resistència a malalties fúngiques i bacterianes.

  Bioestimulants

 • bioradicante

  Bioradicante

  Estimulant del sistema radicular que garantitza òptims rendimients en la collita

  BIORADICANTE® estimula el desenvolupament i modula l'arquitectura radicular, essencial per al creixement de la planta i un rendiment òptim en collita. Ric en L-aminoàcids, augmenta específicament la síntesi endògena d'auxines, la síntesi de proteïnes i incrementa l'activitat fotosintètica. BIORADICANTE® promou el correcte desenvolupament radicular dels cultius, fomentant tant les arrels primàries com secundàries, augmentant així tant l'absorció d'aigua com de nutrients del sòl.

  Bioestimulants

 • botamisol

  Botamisol

  Aminoàcids per a l'aplicació foliar i la fertirrigació

  BOTAMISOL® és un formulat sòlid d'aminograma complet, produït per hidròlisi enzimàtica de material 100% vegetal. Conté una alta concentració de L-aminoàcids lliures que són completament absorbibles i fisiològicament funcionals per al cultiu. Les aplicacions de BOTAMISOL® són adequades per a superar condicions d'estrès, revitalitzar els cultius en condicions tals com la sortida de l'hivern o la reducció d'hores de llum. El seu efecte vigoritzant ajuda durant el creixement vegetatiu, i en les etapes de major requeriment nutricional com la floració i el desenvolupament de fruits.

  Bioestimulants

 • ecormon

  Ecormon

  Bioestimulant amb aminoàcids i molibdè, especial per a l'engreix i quallat de fruits.

  ECORMON® és un bioestimulant específic per al quallat i l'engreix dels fruits. El seu contingut en L-aminoàcids específics i la seva alta concentració de molibdè (Mo), milloren la floració, el desenvolupament floral i del pol·len, incrementant la qualitat i germinació del mateix. ECORMON® augmenta la fecundació i disminueix la caiguda de fruits joves, obtenint una major collita i rendiment. A més ECORMON® és adequat per incrementar l'engreix i calibre de fruits, millorant la qualitat de la collita.

  Bioestimulants

 • citogrower

  Citogrower

  Bioestimulant especial per a l'augment de calibre i uniformitat de fruits.

  CITOGROWER® és un bioestimulant específicament desenvolupat per augmentar el calibre del fruit. La seva alta concentració en molècules amb activitat citoquinética estimulen la divisió cel·lular en les primeres etapes de desenvolupament del fruit, millorant la qualitat i homogeneïtat de la collita. CITOGROWER® incrementa més la floració gràcies al seu efecte sobre la dominància apical, millorant el nombre de flors en el cas de les ornamentals i de fruits com en les cucurbitàcies.

  Bioestimulants

 • frutaliv

  Frutaliv

  Estimulant del quallat, engreix i coloració de fruits per hortícoles i fruiters.

  FRUTALIV® és un bioestimulant especialment formulat per a les fases de fructificació, augmentant el quallat, l'engreix de fruits i la qualitat dels mateixos. Els efectes de les aplicacions de FRUTALIV® ajuden a la concentració de sucres en els fruits, derivada de l'increment de l'efecte embornal dels mateixos. A més FRUTALIV® ajuda a millorar la coloració i fermesa dels fruits, tot contribuint a una major qualitat.

  Bioestimulants

 • futop

  Futop

  Bioestimulant basat en extractes d'algues i microelements.

  FUTOP® és un bioestimulant a base d'extracte d'algues de l'espècie Ascophyllum nodosum i microelements que complementen les funcions de l'alga. FUTOP® és ric en fitohormones naturals, betaïnes, manitol, àcids orgànics, polisacàrids i aminoàcids. Aquestes biomolècules produeixen un increment en el desenvolupament vegetatiu dels cultius, alhora que protegeixen els mateixos en condicions adverses. A més, FUTOP® aporta una font de micronutrients (Mn, Cu, Fe, Zn, Mg). FUTOP® ajuda al desenvolupament dels cultius, especialment en fases de necessitat i en condicions d'estrès.

  Bioestimulants

 • vitalem forte

  Vitalem forte

  Aminoàcids d'hidròlisi enzimàtica total

  VITALEM FORTE® és un bioestimulant líquid formulat amb L-aminoàcids lliures d'origen vegetal obtinguts per hidròlisi enzimàtica. Aquest procés garanteix un 100% de biodisponibilitat dels aminoàcids, millorant l'eficàcia dels cultius. A més el seu origen vegetal garanteix l'equilibri entre aminoàcids que les plantes requereixen. VITALEM FORTE® millora dels processos energètics de la planta, el vigor del cultiu i l'estat fisiològic general.

  Bioestimulants

 • bestcure

  Bestcure

  Fungicida i bactericida orgànic amb acció antimicrobiana directa i amb activadors de les defenses naturals de les plantes davant de fongs i bacteris.

  BESTCURE és un extracte orgànic estabilitzat de cítrics amb acció antimicrobiana directa i indirecta. Formulat amb àcids orgànics, activadors de les defenses naturals de les plantes i L-aminoàcids de fàcil absorció que vigoritzen els cultius. BESTCURE és un producte amb eficàcia provada en múltiples cultius i registrat en diversos països, amb un dossier complet disponible.

  Extractes vegetals

 • alfositol

  Alfositol

  Activador de les defenses de les plantes contra fongs i bactèries

  ALFOSITOL® és un activador de defenses preventiu i curatiu. Indueix la síntesi de fitoalexines, defenses naturals de les plantes, reduint els danys causats per agents patògens. Segons la dosi, el seu efecte és microbioestàtic o microbiocida. La combinació d'aquestes dues accions és important atès que es redueixen i/o eliminen les ferides produïdes per bacteris i la infecció per espores de fongs patògens. La seva formulació facilita la seva absorció completa des de les fulles, i una translocació eficaç cap a brots, fruits i arrels.

  Activadors de defenses

 • fosfimax Ca

  Fosfimax Ca

  Activador de les defenses de les plantes contra fongs i bacteris suplementat amb Calci

  FOSFIMAX Ca® indueix les defenses naturals de les plantes, alhora que prevé i corregeix les fisiopaties relacionades amb mancances de calci, com necrosi apical, caiguda de fruits en cítrics, bitter-pit, etc. El fòsfor de FOSFIMAX Ca® augmenta la resistència de la planta enfront de malalties criptogàmiques, estimula el creixement i actua sobre el sistema hormonal, promovent la producció de fitoalexines, que limiten l'actuació de patògens.

  Activadors de defenses

 • fosfimax 40-20

  Fosfimax 40-20

  Activador de les defenses de les plantes contra fongs i bacteris

  L'elevada qualitat en la fabricació de FOSFIMAX 40-20® permet la seva ràpida absorció per posteriorment translocar-se per la planta acropétala i basípetament, tot aconseguint un prolongat efecte d'el·licitació (activació de les defenses naturals de la planta). Com a preventiu, estimula les defenses naturals de la planta i augmenta la síntesi de fitoalexines. És eficaç prevenint infeccions per fongs Oomicetes ( Peronospora, Phytophthora, Pythium, Plasmopara ...)

  Activadors de defenses

 • fosfimax 30-20

  Fosfimax 30-20

  Activador de las defenses de les plantes contra fongs i bacteris

  FOSFIMAX 30-20® és una solució de fòsfor i potassi. Es transloca tant en sentit ascendent com descendent i s'acumula principalment en zones lesionades, recuperant i enfortint la planta. L'elevada riquesa de fòsfor fa de FOSFIMAX 30-20® un producte idoni per a emprar-se durant tot el cicle del cultiu i particularment per als moments de fructificació per la seva elevada concentració en potassi.

  Activadors de defenses

 • fosfimax Cu

  Fosfimax Cu

  Activador de les defenses de les plantes contra fongs i bacteris suplementat amb Coure

  FOSFIMAX Cu® és una font concentrada de fòsfor i potassi especialment recomanat per als moments de màxima necessitat d'aquests macronutrients. FOSFIMAX Cu® a més aporta coure per afavorir la utilització de nitrogen, la síntesi de proteïnes i ajuda a corregir les deficiències d'aquest element, a més d'afavorir les defenses naturals de les plantes. L'aplicació de FOSFIMAX Cu® permet a la planta mantenir un nivell adequat de fenols i fitoalexines que estimulen les seves defenses naturals.

  Activadors de defenses

 • fosfimax Mg

  Fosfimax Mg

  Activador de les defenses de les plantes contra fongs i bacteris suplementat amb Magnesi

  FOSFIMAX Mg® és un inductor de les defenses naturals de la planta, preventiu i corrector de carències de magnesi. Afavoreix la fotosíntesi, el desenvolupament radicular, potencia els processos de floració, quallat i maduració de fruits. FOSFIMAX Mg® aporta a la planta un alt contingut de fòsfor que estimula les defenses naturals. A més, proporciona resistència enfront de determinats fongs, i enforteix la tija i arrels contra atacs de patògens.

  Activadors de defenses

 • fosfimax Zn

  Fosfimax Zn

  Activador de las defenses de les plantes contra fongs i bacteris suplementat amb Zinc

  FOSFIMAX Zn® indueix les defenses naturals de la planta, prevé i corregeix els efectes de les mancances de Zinc. A base de zinc i fòsfor, FOSFIMAX Zn® promou l'activació enzimàtica del metabolisme de la planta, la síntesi d'auxines i afavoreix el correcte creixement. FOSFIMAX Zn® promou la síntesi de fitoalexines, compostos antimicrobians que actuen enfront de l'atac de fongs i bacteris fitoapatògens. Té acció sistèmica, s'absorbeix ràpidament i distribueix a totes les parts de la planta.

  Activadors de defenses

 • defender B

  Defender B

  Corrector de les mancances de bor per aplicació sobre la planta o el terra.

  DEFENDER B® és un fertilitzant foliar amb una alta concentració de bor. La seva aplicació corregeix les deficiències produïdes en sòls amb baixa disponibilitat i en cultius d'alta demanda de bor, microelement indispensable per millorar el quallat, ja que permet augmentar la qualitat de germinació del pol·len. A més, aquest nutrient regula la síntesi hormonal per al correcte creixement de la planta en les etapes més delicades. DEFENDER B® intervé en processos de divisió cel·lular, i forma part de la paret cel·lular, sent important en els estadis de desenvolupament de fruits.

  Correctors de deficiències

 • defender Ca

  Defender Ca

  Corrector preventiu i curatiu de mancances de calci.

  DEFENDER Ca® conté aminoàcids i àcids orgànics que acomplexen i mobilitzen el calci cap als òrgans de la planta. El calci és essencial per al creixement, des de la germinació fins a la maduresa del fruit, i confereix resistència i elasticitat als teixits. DEFENDER Ca® evita problemes associats a les deficiències del calci com ara necrosi apical, bitter-pit, cracking o badat de fruits, i maduresa prematura. L'aplicació de DEFENDER Ca® incrementa la taxa de creixement donada la seva importància en la síntesi proteica.

  Correctors de deficiències

 • defender Calmag

  Defender Calmag

  Corrector preventiu i curatiu de mancances de calci i magnesi

  DEFENDER CALMAG® és una solució concentrada de calci i magnesi per a prevenir i corregir les deficiències d'aquests dos elements. Conté aminoàcids lliures que faciliten el transport i assimilació de nutrients i promouen diferents processos metabòlics de les plantes. DEFENDER CALMAG® prevé els efectes de les mancances de calci (necrosi apical, badat de fruits, maduresa prematura) i magnesi (reducció de l'activitat fotosintètica). DEFENDER CALMAG® millora el creixement vegetatiu i el rendiment en les collites.

  Correctors de deficiències

 • defender Complex

  Defender Complex

  Solució de magnesi complexat i micronutrients per a aplicació foliar.

  DEFENDER COMPLEX® és un producte complet de micronutrients líquids. La combinació de micronutrients ha estat estudiada per proporcionar l'equilibri entre elements necessari durant cada fase del cultiu. DEFENDER COMPLEX® activa el metabolisme de la planta donant lloc a un òptim estat fisiològic i nutricional, per maximitzar el rendiment.

  Correctors de deficiències

 • defender Cu

  Defender Cu

  Corrector preventiu i curatiu de mancances de coure

  DEFENDER Cu® està formulat amb àcid lignosulfònic que permet una major complexació del coure. DEFENDER Cu® és essencial per preservar una òptima taxa fotosintètica. El coure és a més un nutrient clau en el metabolisme del N, ja que modula la utilització de l'amoni per part del cultiu. La presència de l'àcid lignosulfònic permet una millor eficàcia del coure contingut en DEFENDER Cu®, i a més confereix propietats antioxidants a la formulació.

  Correctors de deficiències

 • defender Fe

  Defender Fe

  Corrector preventiu i curatiu de mancances de ferro per a aplicació foliar.

  DEFENDER Fe® és un corrector de mancances de ferro d'aplicació foliar. DEFENDER Fe® conté aminoàcids que augmenten l'absorció del ferro, i incrementen l'eficàcia. A més aquests aminoàcids activen diferents vies metabòliques del cultiu, promovent el creixement. L'associació del ferro amb aminoàcids augmenta de manera notable els processos productors d'energia, com la fotosíntesi, millorant la salut del cultiu.

  Correctors de deficiències

 • Defender Active Zn

  Defender Active Zn

  Bioestimulant concentrat granulat soluble de Zinc

  DEFENDER Active Zn® és una formulació exclusiva granulada amb alta concentració de Zinc, antioxidants i metabòlits amb activitat hormonal, alliberats durant el creixement de la soca de microorganisme B818, i que promouen el creixement dels cultius. DEFENDER Active Zn® augmenta el creixement i vigor vegetatius, millora el rendiment dels cultius, incrementa la biomassa, regula la síntesi hormonal i el control genètic de factors de desenvolupament, i dóna millors flors i fruits.

  Correctors de deficiències

 • Defender Active Mg

  Defender Active Mg

  Bioestimulant concentrat granulat soluble de Magnesi

  DEFENDER Active Mg® és un bioestimulant a base de magnesi, formulat com a sòlid granulat concentrat de màxima solubilitat. Conté metabòlits antioxidants i bioestimulants procedents de les soques de microorganismes H462 i H523, exclusives de Futureco Bioscience. DEFENDER Active Mg® millora el creixement vegetatiu dels cultius, aporta més resistència a l'estrès abiòtic i incrementa la producció. Millora la salut dels fruits, l'efecte embornal i l'estat nutricional general de la planta.

  Correctors de deficiències

 • Defender Active Fe

  Defender Active Fe

  Bioestimulant concentrat granulat soluble de Ferro

  DEFENDER Active Fe® és un granulat bioestimulant a base de ferro amb metabòlits de la soca microbiana B2017. Conté antioxidants que protegeixen la fotosíntesi i milloren l'assimilació de carboni per part de la planta. DEFENDER Active Fe® cobreix les necessitats de ferro dels cultius, estimula el metabolisme, la síntesi de carbohidrats essencials i proteïnes. Millora l'estat nutricional general i l'eficiència metabòlica, protegeix contra l'estrès abiòtic i la fotoinhibició.

  Correctors de deficiències

 • Radisan

  Radisan

  Bioestimulant per al desenvolupament del sistema radicular

  Radisan® és un bioestimulant microgranulat i altament concentrat, formulat per aminoàcids i microelements precursors i activadors de les rutes de síntesi de fitohormones (auxines, citoquinines y giberel·lines) i per medis de fermentació de les soques B25 de Lysobacter enzymogenes i de Corynebacterium flavescens B2575, exclusives de Futureco Bioscience. Aporta el desenvolupmant d'una arquitectura radicular òptima, maximitza l'absorción d'aigua i nutrients, i promou el creixement i desenvolupament del cultiu, ajudant a la planta a obtenir un estat nutricional i energètic òptims.

  Bioestimulants

 • defender Mg

  Defender Mg

  Corrector preventiu i curatiu de mancances de magnesi

  DEFENDER Mg® està formulat a partir d'una barreja de sucres àcids obtinguts per fermentació natural d'extractes de blat que faciliten l'absorció i metabolització del magnesi (Mg). El magnesi és un microelement necessari en la composició de clorofil·la, i per tant, essencial per a la planta. Està relacionat amb el metabolisme del fòsfor (P) ja que intervé en la seva absorció i transport.

  Correctors de deficiències

 • defender Mn

  Defender Mn

  Corrector preventiu i curatiu de mancances de manganès.

  DEFENDER Mn® és un producte per a la correcció i prevenció de carències de manganès (Mn). La complexació del nutrient amb aminoàcids permet una màxima absorció i transport a la planta. Les aplicacions de DEFENDER Mn®, activen diferents enzims de diferents rutes metabòliques essencials com ara la fotosíntesi i el metabolisme de proteïnes i carbohidrats. A més, el Mn permet la detoxificació de radicals lliures, disminuint l'oxidació i incrementant la salut del cultiu.

  Correctors de deficiències

 • defender MZ

  Defender MZ

  Corrector preventiu i curatiu de mancances de manganès i zinc.

  DEFENDER MZ® és un concentrat soluble de manganès (Mn) i zinc (Zn). Les aplicacions de DEFENDER MZ® permeten corregir les deficiències comuns de tots dos nutrients, que actuen conjuntament en diverses funcions fisiològiques, com la fotosíntesi, la síntesi proteica, l'activació d'enzims que participen en la síntesi hormonal i en processos de creixement cel·lular. L'equilibri entre Mn i Zn en DEFENDER MZ® permet maximitzar l'absorció i transport de tots dos nutrients.

  Correctors de deficiències

 • defender P

  Defender P

  Corrector preventiu i curatiu de mancances de fòsfor.

  DEFENDER P® és un fertilitzant ric en fòsfor (P) combinat amb potassi (K) i microelements. L'aplicació de DEFENDER P® aporta fòsfor de ràpida assimilació, afavorint el rendiment de les collites i una millor qualitat dels fruits. El fòsfor en aplicacions per via foliar incrementa de manera immediata molts processos vitals de la planta, especialment aquells que tenen a veure amb el metabolisme primari i energètic.

  Correctors de deficiències

 • defender K

  Defender K

  Corrector preventiu i curatiu de mancances de potassi

  DEFENDER K® és un concentrat soluble basat en potassi que incrementa la seva absorció i translocació a la planta. El potassi és un dels tres macroelements essencials per al creixement dels cultius, i juga un important paper en funcions primàries de les plantes, com ara la síntesi de carbohidrats, la fotosíntesi i la transpiració, així com a la resistència a malalties i gelades . DEFENDER K® ajuda en aquelles situacions on per composició del sòl o lixiviació es necessiti una ràpida aportació de potassi.

  Correctors de deficiències

 • Cromaliv

  Cromaliv

  Bioestimulant del color dels fruits

  Cromaliv és un bioestimulant activador de la coloració dels fruits com el raïm de taula, cireres, nabius, fruits vermells i prunes, entre d'altres, la composició del qual promou les vies metabòliques que activen específicament la síntesi dels pigments responsables del color. D'altra banda, Cromaliv també millora les condicions organol·lèptiques d'aquests fruits, donant com a resultat un producte de millor qualitat, més atractiu per la seva venda i consum.

  Bioestimulants

 • defender Zn

  Defender Zn

  Corrector preventiu i curatiu de mancances de zinc.

  DEFENDER Zn® és un corrector de mancances de zinc, formulat amb aquest element complexat amb sucres àcids que no només milloren l'absorció de zinc sinó que, un cop alliberat el nutrient a l'interior de la planta, poden ser usats per a l'obtenció d'energia. El zinc és important per a la síntesi tant de proteïnes com de carbohidrats, i a més és imprescindible en el metabolisme del triptòfan, que és un precursor de la síntesi de auxines.

  Correctors de deficiències

 • defender Si

  Defender Si

  Fertilitzant foliar basat en silici i aminoàcids.

  DEFENDER Si® és un fertilitzant foliar líquid a base de silici, amb aminoàcids que incrementen l'absorció i transport del nutrient. El silici és un microelement que incrementa el rendiment en cereals especialment en arròs, incrementa la resistència contra fongs i bacteris, millora la resistència contra l'estrès químic i abiòtic, i influeix en la qualitat de les fulles produint millor metabolisme energètic.

  Correctors de deficiències

 • Macromix Gold

  Macromix Gold

  DEFENDER Si® és un fertilitzant foliar líquid a base de silici, amb aminoàcids que incrementen l'absorció i transport del nutrient. El silici és un microelement que incrementa el rendiment en cereals especialment en arròs, incrementa la resistència contra fongs i bacteris, millora la resistència contra l'estrès químic i abiòtic, i influeix en la qualitat de les fulles produint millor metabolisme energètic.

  Correctors de deficiències

 • ecoquel FMZ

  Ecoquel FMZ

  Corrector granulat de mancances de Ferro, Manganès i Zinc.

  ECOQUEL FMZ® és una barreja equilibrada de ferro (Fe), manganès (Mn) i zinc (Zn) al costat de L-aminoàcids per a la prevenció i correcció de deficiències minerals essencials d'aquests nutrients i per a la millora dels cultius. Especialment recomanat per sòls calcaris. ECOQUEL FMZ® millora dels processos metabòlics comuns en els quals estan implicats aquests tres elements.

  Correctors de deficiències

 • ecoquel Micromix

  Ecoquel Micromix

  Granulat mescla de micronutrients 100% quelatats per EDTA.

  ECOQUEL MICROMIX® és un corrector de mancances de micronutrients. Està compost per un complex equilibrat de microelements quelatats amb EDTA, per maximitzar la disponibilitat dels mateixos. ECOQUEL MICROMIX® és una formulació granulada, adequada per a la seva aplicació a terres de cultiu, amb màxima solubilitat. Pot aplicar-se en qualsevol fase del cultiu per incrementar rendiment, i corregeix les mancances de qualsevol dels seus elements.

  Correctors de deficiències

 • bioterra

  Bioterra

  Corrector organo-mineral líquid

  BIOTERRA® és un estructurador de sòls compost en un 25% de molècules orgàniques d'origen natural i oligoelements que millora el desenvolupament del cultiu. La seva utilització sistemàtica millora l'estructura del sòl i el bon estat de la vida microbiana, donant lloc a cultius més sans i productius amb menor necessitat de fertilització.

  Estructuradors de sòls

 • ecosalt

  Ecosalt

  Condicionador de sòls salins i sòdics.

  ECOSALT® és un condicionador de sòls, formulat específicament per reduir la salinitat i millorar la floculació, per a una major porositat i penetració de l'aigua de reg. Estabilitza el pH del sòl i redueix dràsticament el contingut en sodi, millorant el creixement del cultiu i evitant l'estrès salí. ECOSALT® permet un bon desenvolupament radicular gràcies a l'augment de la porositat i una més eficient absorció d'aigua i nutrients.

  Estructuradors de sòls

 • master

  Master

  Fertilitzant basat en Ferro quelatat amb EDDHA.

  MASTER® és un corrector de mancances basat en ferro quelatat amb EDDHA. Es pot emprar com a prevenció i correcció de clorosi fèrriques o com a aportació habitual de ferro per mantenir l'equilibri necessari d'aquest nutrient en el cultiu.

  Correctors de deficiències

 • golden Fer

  Golden Fer

  Fertilitzant basat en Ferro quelatat amb EDDHA i concentració garantida orto-orto.

  GOLDEN FER® és un corrector de mancances de ferro, granulat i quelatat al 100% amb EDDHA. Té un contingut mínim garantit de 4,8% d'isòmer orto-orto, que protegeix al ferro de la seva interacció amb altres components del sòl millorant així la seva disponibilitat. A més, l'EDDHA mobilitza el ferro present en el sòl, afavorint la seva estructuració. GOLDEN FER® és adequat per estabilitzar l'aportació de ferro en sòls calcaris o alcalins.

  Correctors de deficiències

 • vigoral Mol

  Vigoral Mol

  Condicionador del sòl, matèria orgànica.

  VIGORAL MOL® és una matèria orgànica natural procedent de les vinasses de remolatxa sucrera i la seva fermentació. La seva aplicació millora les característiques fisicoquímiques del sòl, tot afavorint l'intercanvi catiònic i el desbloqueig del fòsfor, el potassi i oligoelements. VIGORAL MOL® promou el creixement de microorganismes edàfics beneficiosos, ajudant al desenvolupament d'un bon sistema radicular.

  Estructuradors de sòls

 • indicate

  Indicate

  Regulador del pH i la duresa de l'aigua amb acció penetrant

  INDICATE® és un regulador del pH i de la duresa de l'aigua que millora l'eficàcia de pesticides i fertilitzants. Actua regulant el pH de l'aigua, neutralitzant la presència d'un excés de sals o la duresa en el brou d'aplicació de productes, i facilitant la dispersió i la penetració dels productes, maximitzant l'eficàcia dels productes a aplicar.

  Coadjuvants

 • Fito Maat

  Fito Maat

  Bioestimulant per prevenir i superar situacions d'estrès abiòtic.

  FITOMAAT® és una formulació d'origen 100% natural i vegetal amb una alta capacitat antiestrès. Les aplicacions preventives ajuden a minimitzar els efectes de l'estrès abiòtic i per tant a mantenir el creixement normal del cultiu en condicions adverses. La seva alta concentració en molècules osmoprotectoras asseguren el manteniment de la taxa fotosintètica i la síntesi proteica. FITOMAAT® és adequat per a tot tipus d'estrès abiòtic: calor, fred, sequera i salinitat. A més protegeix del badat (cracking), mantenint el valor de la fruita.

  Bioestimulants

 • Biolasting

  Biolasting

  Fungicida i bactericida orgànic per postcollita amb productes activadors de les defenses naturals i amb efecte antioxidant.

  BIOLASTING® és un producte d'origen natural que actua com un fungicida-bactericida orgànic. Les aplicacions postcollita de BIOLASTING® produeixen respostes antimicrobianes contra un ampli rang de patògens de fruites. A més, BIOLASTING® és ric en àcids orgànics (àcid ascòrbic i bioflavonoides); tots dos compostos tenen propietats antioxidants, permetent un efecte sinèrgic que ajuda a preservar l'aroma natural de les fruites i vegetals en condicions d'emmagatzematge.

  Extractes vegetals

 • Botamisol 80 Pro

  Botamisol 80 Pro

  Bioestimulant granulat d'aminoàcids a elevada concentració obtinguts per hidròlisi enzimàtica.

  BOTAMISOL 80PRO® és un aminoàcid d'origen 100% vegetal, microgranulat i d'alta concentració. El seu alt contingut en L-Prolina, li confereix propietats antiestrès. La seva aplicació millora l'estat fisiològic dels cultius, tant en aplicacions post-estrès químic com abiòtic, maximitzant el creixement. La formulació de BOTAMISOL 80PRO® permet una perfecta solubilitat alhora que una màxima eficàcia. Les aplicacions de BOTAMISOL 80PRO® activen les rutes endògenes de síntesi d'hormones millorant el creixement dels cultius.

  Bioestimulants

Certificacions
Global Compact
Iso9001:2015
Inscriure's a Newsletter

Rebi mensualment les últimes novetats de l'agricultura moderna

Futureco Bioscience
Av. del Cadí, 19-23 P.l.
Sant Pere Molanta 08799
Olèrdola, Barcelona España (ES)

Futureco Bioscience S.A. © 2019 Tots els drets reservats