Productes d'alta qualitat per la nutrició i protecció dels cultius

Correctors
de Deficiències

Prevenen i corregeixen deficiències causades per carències o desequilibris de l'absorció de certs elements minerals, com poden ser símptomes de clorosi, necrosi, deformacions foliars, variacions de color o creixement anormal.

 • Defender Active Fe

  Defender Active Fe

  Bioestimulant concentrat granulat soluble de Ferro

  DEFENDER Active Fe® és un granulat bioestimulant a base de ferro amb metabòlits de la soca microbiana B2017. Conté antioxidants que protegeixen la fotosíntesi i milloren l'assimilació de carboni per part de la planta. DEFENDER Active Fe® cobreix les necessitats de ferro dels cultius, estimula el metabolisme, la síntesi de carbohidrats essencials i proteïnes. Millora l'estat nutricional general i l'eficiència metabòlica, protegeix contra l'estrès abiòtic i la fotoinhibició. • Defender Active Mg

  Defender Active Mg

  Bioestimulant concentrat granulat soluble de Magnesi

  DEFENDER Active Mg® és un bioestimulant a base de magnesi, formulat com a sòlid granulat concentrat de màxima solubilitat. Conté metabòlits antioxidants i bioestimulants procedents de les soques de microorganismes H462 i H523, exclusives de Futureco Bioscience. DEFENDER Active Mg® millora el creixement vegetatiu dels cultius, aporta més resistència a l'estrès abiòtic i incrementa la producció. Millora la salut dels fruits, l'efecte embornal i l'estat nutricional general de la planta. • Defender Active Zn

  Defender Active Zn

  Bioestimulant concentrat granulat soluble de Zinc

  DEFENDER Active Zn® és una formulació exclusiva granulada amb alta concentració de Zinc, antioxidants i metabòlits amb activitat hormonal, alliberats durant el creixement de la soca de microorganisme B818, i que promouen el creixement dels cultius. DEFENDER Active Zn® augmenta el creixement i vigor vegetatius, millora el rendiment dels cultius, incrementa la biomassa, regula la síntesi hormonal i el control genètic de factors de desenvolupament, i dóna millors flors i fruits. • defender B

  Defender B

  Corrector de les mancances de bor per aplicació sobre la planta o el terra.

  DEFENDER B® és un fertilitzant foliar amb una alta concentració de bor. La seva aplicació corregeix les deficiències produïdes en sòls amb baixa disponibilitat i en cultius d'alta demanda de bor, microelement indispensable per millorar el quallat, ja que permet augmentar la qualitat de germinació del pol·len. A més, aquest nutrient regula la síntesi hormonal per al correcte creixement de la planta en les etapes més delicades. DEFENDER B® intervé en processos de divisió cel·lular, i forma part de la paret cel·lular, sent important en els estadis de desenvolupament de fruits. • defender Ca

  Defender Ca

  Corrector preventiu i curatiu de mancances de calci.

  DEFENDER Ca® conté aminoàcids i àcids orgànics que acomplexen i mobilitzen el calci cap als òrgans de la planta. El calci és essencial per al creixement, des de la germinació fins a la maduresa del fruit, i confereix resistència i elasticitat als teixits. DEFENDER Ca® evita problemes associats a les deficiències del calci com ara necrosi apical, bitter-pit, cracking o badat de fruits, i maduresa prematura. L'aplicació de DEFENDER Ca® incrementa la taxa de creixement donada la seva importància en la síntesi proteica. • defender Calmag

  Defender Calmag

  Corrector preventiu i curatiu de mancances de calci i magnesi

  DEFENDER CALMAG® és una solució concentrada de calci i magnesi per a prevenir i corregir les deficiències d'aquests dos elements. Conté aminoàcids lliures que faciliten el transport i assimilació de nutrients i promouen diferents processos metabòlics de les plantes. DEFENDER CALMAG® prevé els efectes de les mancances de calci (necrosi apical, badat de fruits, maduresa prematura) i magnesi (reducció de l'activitat fotosintètica). DEFENDER CALMAG® millora el creixement vegetatiu i el rendiment en les collites. • defender Complex

  Defender Complex

  Solució de magnesi complexat i micronutrients per a aplicació foliar.

  DEFENDER COMPLEX® és un producte complet de micronutrients líquids. La combinació de micronutrients ha estat estudiada per proporcionar l'equilibri entre elements necessari durant cada fase del cultiu. DEFENDER COMPLEX® activa el metabolisme de la planta donant lloc a un òptim estat fisiològic i nutricional, per maximitzar el rendiment. • defender Cu

  Defender Cu

  Corrector preventiu i curatiu de mancances de coure

  DEFENDER Cu® està formulat amb àcid lignosulfònic que permet una major complexació del coure. DEFENDER Cu® és essencial per preservar una òptima taxa fotosintètica. El coure és a més un nutrient clau en el metabolisme del N, ja que modula la utilització de l'amoni per part del cultiu. La presència de l'àcid lignosulfònic permet una millor eficàcia del coure contingut en DEFENDER Cu®, i a més confereix propietats antioxidants a la formulació. • defender Fe

  Defender Fe

  Corrector preventiu i curatiu de mancances de ferro per a aplicació foliar.

  DEFENDER Fe® és un corrector de mancances de ferro d'aplicació foliar. DEFENDER Fe® conté aminoàcids que augmenten l'absorció del ferro, i incrementen l'eficàcia. A més aquests aminoàcids activen diferents vies metabòliques del cultiu, promovent el creixement. L'associació del ferro amb aminoàcids augmenta de manera notable els processos productors d'energia, com la fotosíntesi, millorant la salut del cultiu. • defender K

  Defender K

  Corrector preventiu i curatiu de mancances de potassi

  DEFENDER K® és un concentrat soluble basat en potassi que incrementa la seva absorció i translocació a la planta. El potassi és un dels tres macroelements essencials per al creixement dels cultius, i juga un important paper en funcions primàries de les plantes, com ara la síntesi de carbohidrats, la fotosíntesi i la transpiració, així com a la resistència a malalties i gelades . DEFENDER K® ajuda en aquelles situacions on per composició del sòl o lixiviació es necessiti una ràpida aportació de potassi. • defender Mg

  Defender Mg

  Corrector preventiu i curatiu de mancances de magnesi

  DEFENDER Mg® està formulat a partir d'una barreja de sucres àcids obtinguts per fermentació natural d'extractes de blat que faciliten l'absorció i metabolització del magnesi (Mg). El magnesi és un microelement necessari en la composició de clorofil·la, i per tant, essencial per a la planta. Està relacionat amb el metabolisme del fòsfor (P) ja que intervé en la seva absorció i transport. • defender Mn

  Defender Mn

  Corrector preventiu i curatiu de mancances de manganès.

  DEFENDER Mn® és un producte per a la correcció i prevenció de carències de manganès (Mn). La complexació del nutrient amb aminoàcids permet una màxima absorció i transport a la planta. Les aplicacions de DEFENDER Mn®, activen diferents enzims de diferents rutes metabòliques essencials com ara la fotosíntesi i el metabolisme de proteïnes i carbohidrats. A més, el Mn permet la detoxificació de radicals lliures, disminuint l'oxidació i incrementant la salut del cultiu. • defender MZ

  Defender MZ

  Corrector preventiu i curatiu de mancances de manganès i zinc.

  DEFENDER MZ® és un concentrat soluble de manganès (Mn) i zinc (Zn). Les aplicacions de DEFENDER MZ® permeten corregir les deficiències comuns de tots dos nutrients, que actuen conjuntament en diverses funcions fisiològiques, com la fotosíntesi, la síntesi proteica, l'activació d'enzims que participen en la síntesi hormonal i en processos de creixement cel·lular. L'equilibri entre Mn i Zn en DEFENDER MZ® permet maximitzar l'absorció i transport de tots dos nutrients. • defender P

  Defender P

  Corrector preventiu i curatiu de mancances de fòsfor.

  DEFENDER P® és un fertilitzant ric en fòsfor (P) combinat amb potassi (K) i microelements. L'aplicació de DEFENDER P® aporta fòsfor de ràpida assimilació, afavorint el rendiment de les collites i una millor qualitat dels fruits. El fòsfor en aplicacions per via foliar incrementa de manera immediata molts processos vitals de la planta, especialment aquells que tenen a veure amb el metabolisme primari i energètic. • defender Si

  Defender Si

  Fertilitzant foliar basat en silici i aminoàcids.

  DEFENDER Si® és un fertilitzant foliar líquid a base de silici, amb aminoàcids que incrementen l'absorció i transport del nutrient. El silici és un microelement que incrementa el rendiment en cereals especialment en arròs, incrementa la resistència contra fongs i bacteris, millora la resistència contra l'estrès químic i abiòtic, i influeix en la qualitat de les fulles produint millor metabolisme energètic. • defender Zn

  Defender Zn

  Corrector preventiu i curatiu de mancances de zinc.

  DEFENDER Zn® és un corrector de mancances de zinc, formulat amb aquest element complexat amb sucres àcids que no només milloren l'absorció de zinc sinó que, un cop alliberat el nutrient a l'interior de la planta, poden ser usats per a l'obtenció d'energia. El zinc és important per a la síntesi tant de proteïnes com de carbohidrats, i a més és imprescindible en el metabolisme del triptòfan, que és un precursor de la síntesi de auxines. • ecoquel FMZ

  Ecoquel FMZ

  Corrector granulat de mancances de Ferro, Manganès i Zinc.

  ECOQUEL FMZ® és una barreja equilibrada de ferro (Fe), manganès (Mn) i zinc (Zn) al costat de L-aminoàcids per a la prevenció i correcció de deficiències minerals essencials d'aquests nutrients i per a la millora dels cultius. Especialment recomanat per sòls calcaris. ECOQUEL FMZ® millora dels processos metabòlics comuns en els quals estan implicats aquests tres elements. • ecoquel Micromix

  Ecoquel Micromix

  Granulat mescla de micronutrients 100% quelatats per EDTA.

  ECOQUEL MICROMIX® és un corrector de mancances de micronutrients. Està compost per un complex equilibrat de microelements quelatats amb EDTA, per maximitzar la disponibilitat dels mateixos. ECOQUEL MICROMIX® és una formulació granulada, adequada per a la seva aplicació a terres de cultiu, amb màxima solubilitat. Pot aplicar-se en qualsevol fase del cultiu per incrementar rendiment, i corregeix les mancances de qualsevol dels seus elements. • golden Fer

  Golden Fer

  Fertilitzant basat en Ferro quelatat amb EDDHA i concentració garantida orto-orto.

  GOLDEN FER® és un corrector de mancances de ferro, granulat i quelatat al 100% amb EDDHA. Té un contingut mínim garantit de 4,8% d'isòmer orto-orto, que protegeix al ferro de la seva interacció amb altres components del sòl millorant així la seva disponibilitat. A més, l'EDDHA mobilitza el ferro present en el sòl, afavorint la seva estructuració. GOLDEN FER® és adequat per estabilitzar l'aportació de ferro en sòls calcaris o alcalins. • master

  Master

  Fertilitzant basat en Ferro quelatat amb EDDHA.

  MASTER® és un corrector de mancances basat en ferro quelatat amb EDDHA. Es pot emprar com a prevenció i correcció de clorosi fèrriques o com a aportació habitual de ferro per mantenir l'equilibri necessari d'aquest nutrient en el cultiu.Certificacions
Global Compact
Iso9001:2015
Inscriure's a Newsletter

Rebi mensualment les últimes novetats de l'agricultura moderna

Futureco Bioscience
Av. del Cadí, 19-23 P.l.
Sant Pere Molanta 08799
Olèrdola, Barcelona España (ES)

Futureco Bioscience S.A. © 2019 Tots els drets reservats